Een hartelijke school
waar iedereen meetelt

Onze werking

Vrije basisschool De Linde is een warme dorpsschool en biedt een stimulerende leeromgeving die is afgestemd op elk kind. In onze gezellige klassen heten we kinderen vanaf 2,5 jaar welkom in een stimulerende en verrijkende leeromgeving. De Linde besteedt aandacht aan de brede ontwikkeling van elk kind. We werken in de kleuterklassen met gemengde leeftijdsgroepen. Op die manier zetten we volop in op differentiatie volgens ontwikkelingsniveau en moedigen we onze leerlingen aan om zelfstandig te zijn en van elkaar te leren.

In de lagere school zetten we differentiatie op maat verder met het viersporenbeleid. Vanuit de sterktes van elk kind, stippelen we een leeraanbod op maat uit in de zone van de naaste ontwikkeling.

We organiseren tien zwembeurten per jaar vanaf de lagere school, zodat de leerlingen hun zwemvaardigheden kunnen ontwikkelen. Onze school biedt de leerlingen de mogelijkheid om twee keer per week lichamelijke opvoeding te volgen, aangevuld met leuke bewegingstussendoortjes

Onze missie

Een school met een hart, in het hart van het dorp. Dat is waar 'De Linde' voor staat. Vanuit ons opvoedingsproject willen we een school zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een warme school, waar de deur openstaat voor alle kinderen en hun ouders. Een gemotiveerd team staat klaar om jullie kinderen vaardig te maken in het leren en het leven.
Dialoog

Vrije basisschool De Linde is een dialoog school waar iedereen welkom is. Wij stimuleren een open houding ten opzichte van verschillende culturen en levensvisies. De aanwezigheid van diversiteit is een hefboom voor het creëren van leerkansen voor iedereen. 

Leerling centraal

We zetten sterk in op het welbevinden van leerlingen. We willen een school zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt, want dit vormt een belangrijke basis om tot leren te komen.

Zorg

Het zorgteam heeft als prioriteit om een onderwijsaanbod te creëren op maat van elk kind. Ouders zijn hier belangrijke en waardevolle partners in omdat zij hun kind het beste kennen. Door leerlingen te stimuleren vanuit hun sterktes, kunnen we hen steeds begeleiden in verdere groei in hun ontwikkeling.

Nieuws uit de klassen

JK B Thema: Verkeer

De voorbije twee weken werkten en leerden we over het verkeer. De politie kwam vertellen wat ze allemaal moeten doen. We behaalden een loopfietsbrevet, deden allerlei verkeersspelletjes, leerden hoe we veilig en juist moeten oversteken, mochten een vrachtwagen verkennen en deden een leuke omloop in de turnzaal. We maakten ook een mooie politiepet.

Klik hier om de foto's te bekijken.

Thema verkeer en verkeerspark OKB

Kijk hier voor de foto's

1LS-verkeersweken2024

Tijdens de verkeersweken leren we niet alleen over de verkeersregels, maar we testen ook onze fietsvaardigheden en gaan op bezoek bij de politie van het verkeerspark. 

Neem hier een kijkje.

2LS - Sportdag

Vandaag was het sportdag. 
De kinderen konden proeven van veschillende sporten.
Het was een leuke en sportieve dag. 

Hier vinden jullie enkele sfeerfoto's.

Alles met de bal

Beste ouders,

Klik HIER voor de foto's.

de juffen van het derde leerjaar

LS4: Provinciebeurs

Beste ouders,

 

De kinderen van het 4de leerjaar stelden een provincie voor op de provinciebeurs.

Hier kan u enkele foto's zien.

Groetjes,

juf Mieke

5LS - Bezoek aan Vlaams Parlement + stadswandeling Brussel

Reporter ter plaatse:

Aan het begin van de dag vertrokken we met de bus richting Brussel. Het was een gezellige rit met leuke babbels.

Toen we daar aankwamen hebben we eerst een stukje gewandeld door een mooi park, zodat we aankwamen bij het Vlaams parlement. Toen we daar aankwamen splitsten we in twee groepen. We kregen elk onze eigen gids die ons een tour gaf in het gebouw. We hebben veel bijgeleerd.

In de namiddag hebben we een grote wandeling gemaakt door Brussel. Toen zijn we nog snel naar het paleis van Laken gaan kijken.

Dan was het spijtig genoeg alweer tijd om terug naar school te keren. We hebben er erg van genoten!!! Doei!

 

Hier kan je de foto's bekijken.

 

Linde Van Lani 16/5/2024

 

 

 

6LS - Sportdag 2024

Maandag 13 mei hebben we een sportdag gedaan met de derde graad van alle Lubbeekse scholen. We waren verdeeld in groepen, in elke groep zaten kinderen van alle scholen. (Vandaar dat we ook niet van alle groepen/kinderen foto's hebben. De leerkrachten waren ook verdeeld over de groepen.) Elke groep kon 3 à 4 sporten beoefenen. 

Klik hier voor enkele sfeerbeelden. 

Contactgegevens

Contacteer ons

© Copyright 2024 VBS De Linde