Actueel

ACTUEEL

De ouderraad vergadert op regelmatige basis. Daarbij komen heel wat "inhoudelijke" thema's aan bod. Zo discussiëren we bijvoorbeeld over het belang van een goed zorgbeleid op school en over de aanpak rond "pesten". Een deel van de vergadertijd gaat ook naar de concrete voorbereiding van allerhande activiteiten.

Voor de eerstkomende activiteiten van de ouderraad verwijzen we graag naar de pagina 'activiteiten'.

© Copyright 2024 VBS De Linde