Organisatie De Linde 23-24

Onder voorbehoud van schommelende leerlingenaantallen en veranderingen in de Scholengemeenschap de 4 sprong ( en wijzigingen opgelegd door de reaffectatiecommissie.

-jongste kleuters 1 (JK A): duobaan juf Lize Vanderstappen en juf Winnie Branders

-jongste kleuters  2 (JK B):  juf Véronique Schrevens

-jongste kleuters 3 (JK C) : juf Christine Decat

-oudste kleuters 1 (OK A) :  juf Marleen Van Hoof

-oudste kleuters 2 (OK B) :  juf Natalie Wullaert

-ambulante leerkracht kleuterschool : juf Lindsay ondersteunt in OK A en OK B      

-eerste leerjaar  A :  juf Leen Laudus en juf Karen François ondersteunt bij taal en wiskunde

-tweede leerjaar A  :  juf Sanne Hoylaerts  (lln. van juf Larissa)

-tweede leerjaar B  :  juf Laura Dammekens (lln. van juf Leen)

-derde leerjaar A :   juf Christine Decoster (lln. van juf Laura)

-derde leerjaar B :   juf Larissa Lannaert (lln. van juf Sanne)

-vierde leerjaar A :  Juf Mieke Valvekens  met ondersteuning van juf Sarah Mathues

-vijfde leerjaar A  :   meester Hans Ickx met ondersteuning van juf Sarah Mathues

-zesde leerjaar A :  juf Katrien Morren (lln. van juf Tiny)

-zesde leerjaar B :    juf Tiny Schoofs (lln. van meester Hans)

Zorgcoördinator en beleidsondersteuning : juf Sarah Talloen

LO : meester Tom Coosemans en juf Lies Nackaerts

ICT pedagogisch : Juf Lindsay Schepers

ICT techniek : meester Pieter Severi

Talent :juf Eva De Becker

Lerarenplatform : juf Jill Devroey

Kinderverzorging : juf Mara Bruers en juf Sara Van Hemelryck

Voor- en naschoolse opvang : juf Mara Bruers,  juf Sara Van Hemelryck

Huiswerkbegeleiding : juf Karen François en juf Laura Dammekens

Secretariaat : Karen François

Techniek : Nico Wierinckx

Directeur : Lieven Van Oyenbrugge

Team > Organisatie De Linde 23-24 / Schoolbestuur / Schoolteam

© Copyright 2024 VBS De Linde