Schoolbestuur

Het schoolbestuur van de VBS De Linde

Het adres van het schoolbestuur is:
VZW Vrije Basisschool De Linde
Wolvendreef 1
3210 Linden

In de raad van bestuur zetelen:

  • Voorzitter: Herman Van der Auweraer
  • Ondervoorzitter : Joke Vanhoudt 
  • Secretaris: Margriet de Jong
  • Penningmeester: Kris Neven
  • vertegenwoordiger parochie : Cor van den Bosch
  • adviseur van het bestuur (geen lid) : Wouter Jacques 

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school en vat het opvoedingsproject op, dat duidelijk Christelijk geïnspireerd is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.

Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert.

Gegevens van de school:
Vrije Basisschool "De Linde"
Wolvendreef 1
3210 Linden
Tel: 016 - 62 24 13
e-mail: directie@vbsdelinde.be

Team > Schoolbestuur / Schoolteam / Organisatie De Linde 23-24

© Copyright 2024 VBS De Linde