Waarom? Wat?

Waarom?


Bij het onderwijsgebeuren zijn zowel kinderen, de school en de ouders betrokken. Alleen als die drie polen goed samenwerken, kan onderwijs optimaal renderen.

Als ouder zijn we vanzelfsprekend meest gericht op ons eigen kind in zijn klas en kijken we misschien maar van op een afstand naar het schoolgebeuren.

Dat kan ook anders.

De ouderraad biedt de kans (en in De Linde al meer als 35 jaar)

  • om ouders en de school dichter bij elkaar te brengen;
  • om mee te werken aan een goede communicatie tussen leerkrachten, directie en ouders; om in dialoog te treden;
  • om bij te dragen aan het vormen van een schoolgemeenschap; om van de school een ontmoetingsplaats te maken;
  • om de school te ondersteunen in de breedste zin van het woord: bijv. praktische, organisatorische of financiële ondersteuning.

De ouderraad heeft ook een huishoudelijk reglement dat is opgesteld bij de oprichting van de ouderraad maar nog steeds een actueel document.  Je kan het vinden als bijlage onderaan deze pagina.

Concreet

Vergaderen

Daarom vergaderen we éénmaal per maand. We worden geïnformeerd door de directie ivm het reilen en zeilen in de school, ivm veranderingen en beslissingen. Uiteraard stellen we vanuit de ouderraad ook vragen. Hierbij komen heel wat pedagogische thema's aan bod: o.a. verkeersopvoeding en veiligheid; belang van schoolsport en zwemmen; schoolreglement en leefregels; pesten en sociale vaardigheden; (buitenschoolse) opvang; info vanuit de koepel van ouderverenigingen (vcov), ...

Om de tijd wat in de gaten te houden worden er voor bepaalde activiteiten werkgroepen opgezet. Wie graag wil meewerken aan de voorbereiding van een activiteit kan zich hier geheel vrijwillig voor opgeven. Op de vergadering brengen de werkgroupen verslag uit van de stand van zaken en indien gewenst of nodig kunnen er dan bepaalde punten besproken worden en beslissingen genomen worden. 

Een deel van de vergadertijd wordt gespendeerd aan een inhoudelijk thema. Indien er iemand, ook mensen buiten de ouderraad, een voorstel heeft kan dit op voorgesteld worden waarna er een vrijwilliger gezocht wordt om dit onderwerp voor te bereiden ter bespreking tijdens de volgende vergadering.

We proberen ook ruimte te maken voor nieuwe voorstellen of initiatieven.

Organiseren

Als ouder kan je meewerken aan heel concrete activiteiten zoals het organiseren van een startbarbecue; aanmaken van een schoolkalender; organiseren van restaurantdag; kerstfeest; lezing ivm pedagogisch thema; hapje tapje schoolfeest; organisatie afscheidsreceptie zesde leerjaar; kinderfuif, enz.

De meeste activiteiten worden op zo beperkt mogelijke tijd voorbereid. Er zijn draaiboeken voorhanden en er is de ervaring van de vorige jaren. Telkens is er een eindverantwoordelijke per activiteit. Als je liever niet mee voorbereidt, maar wel graag eens de handen uit de mouwen wil steken, doen we graag beroep op jou als "losse medewerker".

Communiceren

Naast de vergadermomenten wisselen we ook regelmatig via email van gedachten.

Enkele ouders uit de ouderraad zijn afgevaardigde in de schoolraad.

Eén ouder uit de ouderraad is contactpersoon naar het schoolbestuur toe.

We proberen goede contacten te onderhouden met het VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen), waar we met vragen altijd terecht kunnen.

© Copyright 2024 VBS De Linde