Inschrijven in onze school

Beste ouders,

Heel het jaar door zijn ouders welkom om alle informatie te krijgen over onze school. We brengen dan ook een bezoekje aan de kleuterklas. Maak gerust een afspraak! U kan de school telefonisch contacteren op 016/62 24 13 of per e-mail directie@vbsdelinde.be of kom gerust even langs! 

Het recht op vrije schoolkeuze is door de Grondwet bepaald. Dat wil zeggen dat iedereen zich mag inschrijven in een school of vestigingsplaats naar keuze. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden vooraleer een inschrijving echt gerealiseerd is. Elk kind moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en ouders (of voogd) moeten het pedagogisch project en schoolreglement ondertekenen.

schooljaar 2024-2025

 

 zie folder : hoe aanmelden en inschrijven

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. De recente regelgeving luidt als volgt: de kleuters worden pas toegelaten vanaf de eerste instapdatum na hun inschrijving. 

Deze instapdagen voor de 2,5-jarigen worden officieel vastgelegd namelijk na elke vakantie. 

Wordt uw kleuter 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag hij/zij die dag toch naar school komen.

Bereken hier de instapdatum van uw kleuter.

Onze school heeft  voor het schooljaar 2022-2023 een maximumcapaciteit vastgelegd voor de kleuter-en lagere school en per geboortejaar. De informatie voor volgend schooljaar  vind je vanaf januari op onze schoolblog onderdeel inschrijvingen. 

Onze school werkt voor het aanmelden voor schooljaar 2023-2024 met een digitaal aanmeldingssysteem van de overheid zoals decretaal verplicht is. Meer info volgt.

Noteer alvast dat wij op vrijdag 30 augustus en vrijdag 13 december een opendeurdag  houden in onze school. Dit van 16u tot 19u.

Heeft u vragen omtrent de inschrijvingen op onze school? Dan kan u ons steeds contacteren!

Wie zijn de voorrangsgroepen?

  1. ouders die al kinderen op onze school hebben  =  kinderen die tot eenzelfde leefentiteit behoren, dus ook pluskinderen...) Wanneer de periode verstreken is, kan u geen gebruik meer maken van uw voorrangsrecht.
     
  2. Kinderen van personeelsleden van de school.

Wenst u op voorhand kennis te maken met de school kan u een afspraak maken op directie@vbsdelinde.be

Hebt u nog vragen? U kan mailen naar directie@vbsdelinde.be of bellen naar 016/62 24 13

Op onze website vindt u op een ander tabblad de maximumcapaciteit voor dit schooljaar. Voor het schooljaar 2025-2026 komen de gegvens hieromtrent in het eerste trimester van 2024-2025.

VBS De Linde
Wolvendreef 1
3210 Linden
Tel: 016/62.24.13.
E-mail: directie@vbsdelinde.be
Directeur: Lieven Van Oyenbrugge
Inschrijven > Inschrijven in onze school / Maximumcapaciteit 2024-2025 / Informatie inschrijven

© Copyright 2024 VBS De Linde